NYTT: WOOL PEAK Löparsko

0

Ostoskori on tyhjä.

Choose your country
Europe
 • Belgium https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Bulgaria https://en.giesswein.com Choose your language
 • Croatia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Czech Republic https://cz.giesswein.com Choose your language
 • Denmark https://dk.giesswein.com Choose your language
 • Germany https://www.giesswein.com Choose your language
 • Estonia https://en.giesswein.com Choose your language
 • France https://fr.giesswein.com Choose your language
 • United Kingdom https://uk.giesswein.com Choose your language
 • Greece https://en.giesswein.com Choose your language
 • Ireland https://en.giesswein.com Choose your language
 • Israel https://us.giesswein.com Choose your language
 • Italy https://it.giesswein.com Choose your language
 • Latvia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Liechtenstein https://www.giesswein.com Choose your language
 • Lithuania https://en.giesswein.com Choose your language
 • Luxembourg https://www.giesswein.com Choose your language
 • Hungary https://hu.giesswein.com Choose your language
 • Malta https://en.giesswein.com Choose your language
 • Monaco https://fr.giesswein.com Choose your language
 • Netherlands https://nl.giesswein.com Choose your language
 • Austria https://www.giesswein.com Choose your language
 • Poland https://pl.giesswein.com Choose your language
 • Portugal https://en.giesswein.com Choose your language
 • Finland https://fi.giesswein.com Choose your language
 • Sweden https://se.giesswein.com Choose your language
 • Switzerland https://www.giesswein.com Choose your language
 • Slovakia https://sk.giesswein.com Choose your language
 • Slovenia https://en.giesswein.com Choose your language
 • Spain https://es.giesswein.com Choose your language
 • European Union https://en.giesswein.com Choose your language
Oceania
 • New Zealand https://us.giesswein.com Choose your language
 • Australia https://us.giesswein.com Choose your language
North America
 • United States https://us.giesswein.com Choose your language
 • Mexico https://us.giesswein.com Choose your language
Asia
 • Japan https://us.giesswein.com Choose your language
 • Korea, Republic of https://us.giesswein.com Choose your language
Africa
 • South Africa https://us.giesswein.com Choose your language

Villkor

Villkor för konsumenter | Villkor för återförsäljare


Allmänna villkor (B2C)

Giesswein Walkwaren AG 
Niederfeldweg 5
A-6230 Brixlegg

KONTAKT: info@giesswein.com

A. Avtalsområde:

Priser som är giltiga vid orderdatum ska gälla.

B. Avtalets ingående:

FÖRSÄLJNING PÅ GODKÄNNANDE

Från Giesswein kan du köpa på godkännandebasis, det vill säga du kan returnera de levererade varorna inom en period av 14 dagar utan skäl. Avsändning i god tid räcker för att hålla ordet. Köpeavtalet träder i kraft från mottagandet av varorna genom ditt godkännande, dock senast efter utgången av 14-dagarsperioden för retur av varorna. Tystnad antas vara en acceptans.

C. Leverans:

I allmänhet förbereder vi paketet inom 3 arbetsdagar för frakt. Du kommer att meddelas omedelbart vid leveransförseningar med undantag för försäljningsvaror: de kommer att finnas tillgängliga så länge lagret räcker.

De flesta av våra leveranser levereras av DHL på ett snabbt och pålitligt sätt.

Om de varor du har beställt inte kan skickas förbehåller vi oss rätten att förse dig med en motsvarande produkt. Det är naturligtvis upp till dig att acceptera detta erbjudande. Om du inte vill acceptera detta erbjudande ber vi dig att returnera varorna till oss inom 14 dagar. I sådant fall bär Giesswein returkostnaderna.

D. Fraktkostnader:

För förpackning och leverans debiteras en del av kostnaderna. Se fraktkostnader för ditt land i vårt fraktavsnitt.


LAND
EUROPEISKA UNIONEN
0 € (gratis frakt)
Schweiz / Liechtenstein 9,90 €
ytterligare skatter och avgifter kan tas ut i receptionen

 

E. Returer:

För att returnera varorna, använd Giessweins adressetiketter och returformuläret. Vänligen skicka inte paketfrakt till Giesswein (undantag: artikel C andra stycket).

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp avtalet inom 14 dagar utan att ange någon anledning.
Ångerfristen löper ut efter 14 dagar från den dag då du förvärvar, eller en annan tredje part än transportören och som anges av dig förvärvar, fysisk besittning av varorna.
För att utöva ångerrätten måste du informera oss (Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-post: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999, Tel: ++ 43 / (0 ) 5337/61350) om ditt beslut att säga upp detta avtal genom ett entydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post). Du kan använda det bifogade uttagsformuläret, men det är inte obligatoriskt.
För att uppfylla återkallningsfristen är det tillräckligt för dig att skicka ditt meddelande om din utövande av ångerrätten innan uttagsperioden har löpt ut.

Effekter av tillbakadragande

Om du säger upp avtalet kommer vi att ersätta dig alla betalningar som du har fått, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de tilläggskostnader som följer av ditt val av en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då vi informeras om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi kommer att utföra sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den första transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ta några avgifter till följd av sådan ersättning. Vi kan hålla tillbaka ersättningen tills vi har fått tillbaka varorna eller om du har tillhandahållit bevis för att ha skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är tidigast.
Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss
Giesswein Walkwaren AG,
Niederfeldweg 5,
6230 Brixlegg, Österrike
utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då du meddelar ditt uttag från detta avtal till oss. Tidsfristen uppnås om du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut. Vi bär kostnaden för att returnera varorna om du använder de medföljande returdokumenten. Du är endast ansvarig för något minskat värde på varorna som härrör från annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Formulär för återkallande

(fyll i och returnera detta formulär endast om du vill säga upp avtalet)
Till Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5, 6230 Brixlegg, Österreich; e-post: shop@giesswein.com; Fax: 0043 5337 67767-999:
Jag / vi (*) meddelar härmed att jag / vi (*) drar tillbaka mitt / vårt (*) försäljningsavtal för följande varor (*) / för tillhandahållande av följande tjänst (*), beställt den (* )/mottagen på (*), ____________________
Namn på konsument (er), ____________________
Adress till konsument (er), ____________________
Konsument (er) underskrift (endast om detta formulär meddelas på papper), ____________________
(*) Radera vid behov.

F. Betalningsvillkor:

De priser som gäller vid beställningsdatum ska gälla. Alla priser inkluderar den lagliga momsen:

Med kreditkort: Master Card, Visa, American Express, Diners Club

G. Informationskrav:

När vi registrerar dina uppgifter måste vi förlita oss på din sanningsenliga information. Meddela oss utan dröjsmål eventuella ändringar av dina uppgifter, särskilt namn, postadress, e-postadress, telefonnummer eller bankanslutning. Se till att du kan kontaktas under den e-postadress som anges av dig och mottagandet av e-postmeddelanden inte blockeras av avstängning eller överflöd av e-postkonto.
Om du lämnar felaktiga uppgifter har Giesswein rätt att säga upp avtalet och ta ut en hanteringsavgift. Avgångsbrevet ska vara skriftligt. Skriftligt formulär ska anses innehålla fax och e-post.

H. Juridiska aspekter:

Varornas äganderätt förblir hos Giesswein tills betalningen har gjorts i sin helhet.
Om den slutliga konsumenten inte har hemvist inom Europeiska unionen ska Giessweins affärsställe vara jurisdiktionsplatsen. För transaktioner med slutkonsumenter inom Europeiska unionen kan lagen om slutkonsumentens hemvist också vara tillämplig om obligatoriska bestämmelser om konsumenträtt är inblandade.

ONLINE TVISTERBESLUT från Europeiska kommissionen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

I. Garanti:

De juridiska garantivillkoren gäller.
I garantifall, vänligen kontakta:
Kontakt: info@giesswein.com

Fel eller skador på grund av slitage, felaktig användning och avsaknad av eller felaktigt underhåll omfattas inte av garantin.

J. Datasäkerhet:

Personuppgifter som till exempel förnamn, efternamn, adress, postnummer, ort eller stad, telefonnummer, e-postadress och födelsedatum kommer att förvärvas när du tar dina beställningar för att göra det möjligt för oss att behandla dessa beställningar och hantera leveransen av de beställda varorna.

När det gäller beställningar via Giessweins onlinebutik skyddar vi dina uppgifter med en säker SSL-anslutning. Personuppgifter kommer att behandlas och användas av oss för behandling av beställningar, för vår kundrelationshantering och vår reklam.

Giesswein-teamet kommer gärna = att hjälpa dig när som helst om du har några frågor om våra produkter.
Vi hoppas att du kommer att njuta av våra produkter.


Allmänna villkor (B2B)

Försäljningsvillkor

GIESSWEIN - Försäljningsvillkor
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

GIESSWEINs försäljningsvillkor (nedan kallade ”försäljningsvillkor”) ska tillämpas på affärstransaktioner mellan GIESSWEIN Walkwaren AG (nedan kallat ”GIESSWEIN”, ”vi” eller ”oss”) och företag, företagsorgan enligt offentlig rätt och offentliga juridiska fondtillgångar för alla beställningar som görs hos oss som en integrerad del av kontraktet.
1. allmän
1.1 Köparens försäljningsvillkor, leverans och betalning är utan skyldighet för oss, även om vi inte uttryckligen invänder, om inte avvikelser har avtalats för specifika affärsrelationer. Våra försäljningsvillkor ska anses vara överenskomna av båda parter så snart en beställning av varorna har gjorts muntligen eller skriftligen hos oss utan att det krävs ett separat köparuttalande, till exempel genom att underteckna en orderbekräftelse eller en leveranssedel.
1.2 Försäljningsvillkoren för GIESSWEIN ska meddelas köparen genom beställningsformuläret (vid mobil och manuell acceptans) samt genom att "klicka" på beställningar via internet. Köparens godkännande av leveransen ska anses vara en bekräftelse på den bindande effekten av dessa försäljningsvillkor som redan har trätt i kraft vid beställningen.
1.3 Offert i våra kataloger, prislistor eller erbjuds av våra försäljningsagenter är föremål för bekräftelse och under alla omständigheter icke-bindande. Priset som anges i varje specifik orderbekräftelse gäller endast för en sådan specifik order bestämd av kvantitet och leveranstid och gentemot en sådan beställare.
1.4 Återförsäljning av GIESSWEIN-produkter till mellanhand ska vara föremål för ett uttryckligt samtycke från Giesswein skriftligen.
1.5 Bildmaterial som tillhandahålls av GIESSWEIN får endast användas för avtalspartners egna marknadsföringsaktiviteter eller för avtalspartners egen webbshop. Det får inte vidarebefordras till tredje part eller onlineplattformar utan föregående skriftligt medgivande från GIESSWEIN. Bildmaterialet ska uppdateras regelbundet av GIESWEIN och ska också hållas uppdaterad av avtalspartnern i enlighet med detta.
1.6 Muntliga avtal som gjorts före eller efter avtalets ingående kräver vårt skriftliga och uttryckliga samtycke för att vara effektiva.
1.7 Dessa villkor gäller även för alla framtida leveranser till beställaren.
2. Leverans, fakturering, betalning
2.1 GIESSWEIN har rätt att utan motivering göra partiella försändelser och kan inte hållas ansvariga för nackdelar som orsakats köparen till följd av sådan leverans om partiförsändelser kommer i diverse artiklar och, i händelse av samlingar, görs färdiga för försäljning och anländer i tid.
2.2 Fraktkostnader:
Förbeställningar av toffel, kläder & hemkollektion:
Om beställningsvärdet före köpet är mer än 700,00 EUR (1000 CHF / 700 GBP), sker leveransen gratis hemvist. Om beställningsvärdet före köp är mindre än 700,00 EUR (1 000 CHF / 700 GBP) faktureras fraktkostnader på 19,00 EUR (25 CHF / 35 GBP). i Österrike, Tyskland, Frankrike, Italien, Belgien och Nederländerna faktureras 9,90 EUR. Postavgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattas av motsvarande arrangemang.
Efterbeställningar av toffel, kläder & hemkollektion:
För beställningar efter köp på mindre än 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) faktureras portokostnader på 6,90 EUR (25 CHF / 6,90 GBP). För beställningar efter köp från 200 EUR (400 CHF / 200 GBP) faktureras portokostnader på 5,90 EUR (25 CHF / 5,90 GBP). Postavgifter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet omfattas av motsvarande arrangemang.
2.3 Avbokningsavgift husskor, kläder och hemkollektion:
Giesswein har rätt att ta ut en avbokningsavgift på 30% av ordervolymen. Ingen avbokningsavgift kommer att betalas om beställningen annulleras samma dag som den placeras.
2.4 Specialtjänster: Alla specialtjänster som begärs av kunden faktureras av Giesswein mot betalning av ett engångsbelopp per par eller artikel. Fakturering baseras på faktiska utgifter och ligger mellan 0,50 EUR och 2,00 EUR per par eller artikel. Specialtjänster inkluderar, men är inte begränsade till, kundens förpackningskrav, ytterligare märkning etc.).
2.5 Bankanslutning och betalningsvillkor för det specifika avtalet anges i orderbekräftelseformuläret och på fakturan.
2.6 Såvida inte ett särskilt avtal har ingåtts, är priserna att förstå DAP Incoterms.
2.7 Vi förbehåller oss rätten att på ett adekvat sätt ändra våra priser i händelse av en minskning eller ökning av kostnaderna efter avtalets ingående, särskilt på grund av en förändring av lönekostnaderna, t.ex. baserat på kollektivavtal eller ändrade materialkostnader. Relevant bevis kommer att skickas till beställaren på begäran.
2.8 I händelse av force majeure, kollektiva åtgärder och andra avstängningar utan vårt fel med en varaktighet eller förväntad varaktighet på mer än en vecka, kommer förlängnings- och / eller acceptfristen att förlängas direkt under uppehållstiden, längst dock i 5 veckor plus löptiden för efterföljande leverans. En förlängning kommer endast att gälla om den andra parten utan dröjsmål underrättas om orsaken till uppehållet så snart det kan förutses att ovanstående tidsfrist inte kan följas.
2.9 På begäran och på beställarens bekostnad kommer leveranser att försäkras av oss mot de vanliga transportriskerna.
2.10 Om leverans eller leverans försenas på beställarens begäran i mer än en månad från meddelandet om att artiklarna är redo för leverans, kan beställaren debiteras lagringskostnader för varje månad som startas med 0,5% av priset på leveransartiklarna med en dock högst 5% av leveransvarornas pris. Giesswein har frihet att lämna in bevis på force majeure. Ytterligare fordringar baserade på försenat godkännande förblir opåverkade.
2.11 Om inte annat avtalats skriftligen ska betalning för leverans av kläder och hussko ske inom tio dagar från fakturadatum med kontantrabatt på tre procent (3%). Köparen har alternativt rätt att betala inköpspriset inom 30 dagar netto både vad gäller leveranser av kläder och husskor. I undantagsfall kan betalningstiden förlängas från 30 dagar till 60 dagar. Ingen valuta beviljas av leverantören. Leverantören kan också göra leverans villkorad av en stegvis betalning (såsom kontant vid leverans eller i bankdebiteringsprocedurer) eller med förskottsbetalning. Vid direktdebitering kommer 4% rabatt att beviljas.
2.12 Betalningstid för Italien: RIBA 60 dagar i slutet av månaden, betalning inom 10 dagar 3% och 60 dagar netto.
2.13 Betalningstid för Spanien: 1 Ricibo 60 dagar, 15 dagar 3%, 60 dagar netto.
2.14 Frankrike: Traite 60 dagar netto, check 10 dagar 3%, 60 dagar netto.
2.15 Om betalningstiden överskrids har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta med 10% över den österrikiska nationalbankens grundränta. Detta utesluter inte påståendet om ytterligare skada.
2.16 I händelse av en avsevärd försämring av köparens betalningssätt eller om betalningsvillkor som beviljats ​​för tidigare leveranser överskrids avsevärt, har GIESSWEIN rätt att efter eget gottfinnande leverera varorna endast vid köparens förhandsutförande eller efter adekvat säkerhet. Dessutom har vi rätt att, i händelse av Ordererrs betalningsfördröjning, begära omedelbar betalning för alla utestående pengar på grund av affärstransaktioner med sådan köpare. Denna rättighet kommer inte att uteslutas genom beviljande av en paus eller godkännande av växlar eller checkar.
2.17 Beställaren har inte rätt att behålla betalningar eller kvitta dem mot motkrav såvida inte hans motkrav har visat sig vara obestridda eller juridiskt giltiga.
2.18 Leverans ska ske DAP i enlighet med Incoterms 2000.
3. Garanti
3.1 Avräkning med motkrav mot inköpspriset ska uteslutas.
3.2 I händelse av brister som vi tar juridiskt ansvar för, har vi rätt till vårt fritt och exklusiva val att antingen reparera varorna eller byta ut varor. Meddelanden om defekter är obetydliga för GIESSWEIN om några reparationer eller andra arrangemang utförs av köparen eller någon tredje part beträffande de levererade artiklarna själva och
utan vårt tidigare uttryckliga och skriftliga godkännande. Inget krav på konvertering kan göras av köparen.
GIESSWEIN - Försäljningsvillkor
Giesswein Walkwaren AG, Niederfeldweg 5-7, 6230 Brixlegg

3.3 Varor som levereras av oss får inte returneras vid klagomål eller avvisas godkännande utan eller tidigare uttryckligt tillstånd. I händelse av oberättigad retur av varor eller avvisad acceptans utan vårt samtycke kommer köparen - oavsett den faktiska orsaken till returen eller avvisad acceptans - att bära alla kostnader som uppstått för det och i synnerhet transportkostnaderna och bära risken för returtransporten.
3.4 Avtalspartnern är skyldig att utan dröjsmål undersöka de varor som tas emot vid mottagandet med hänsyn till brister eller bristkvantiteter och att utan dröjsmål anmäla brister eller bristkvantiteter, dock senast inom 12 dagar från mottagandet av varor och / eller tillhandahållande av tjänster skriftligen, i fall då kravet elimineras. Under inga omständigheter kommer meddelanden om fel att motivera någon delvis eller fullständig lagring av fakturerade belopp.
3.5 Perioden börjar inte löpa på nytt efter korrigering av defekterna genom reparation.
4. Produktansvar
4.1 Den upphandlande partnern avstår uttryckligen från att göra anspråk på ersättning för materiell skada enligt den österrikiska produktansvarslagen (Produkthaftungsgesetz), till följd av brott mot officiella säkerhetsbestämmelser eller på grund av utländska produktansvarsregler som lidits inom ramen för hans verksamhet . I den mån avtalspartnern säljer på varorna nedan till andra entreprenörer är han skyldig att ålägga ovanstående avstående från sina avtalsslutande affärspartners och eventuella ytterligare partners. Om ett sådant undantag inte vidarebefordras ska den avtalsslutande parten åta sig att hålla GIESSWEIN skadelös och bära alla kostnader som uppstår i samband med sådan ansvarig. Om den upphandlande parten hålls ansvarig för sin del inom PHG: s räckvidd, ska han avstå från alla åtgärder gentemot GIESSWEIN.
4.2 Eventuell användning av de avtalsslutande parterna mot GIESSWEIN enligt avsnitt 933b ABGB (österrikisk civillagen) är uttryckligen utesluten.
5. Skadeståndsanspråk
5.1 Om inte annat anges i dessa leveransvillkor ska vi hållas ansvariga för skador och kompensation för misslyckade utgifter (nedan kallade "skador") vid överträdelse av avtalsenliga eller icke-avtalsenliga skyldigheter endast i händelse av avsiktligt eller grovt oaktsamt beteende. av våra juridiska representanter eller agenter, för att orsaka skada på liv, kropp eller hälsa, för att acceptera en garanti eller en risk för upphandling, brott mot väsentliga avtalsförpliktelser, med avseende på obligatoriskt ansvar enligt lagen om produktansvar eller någon annan obligatoriskt ansvar. Ansvar för förlorad vinst ska uteslutas i alla fall.
5.2 Skador på grund av överträdelse av väsentliga avtalsförpliktelser ska dock begränsas till skadan enligt standardavtalsbestämmelser som är förutsägbar för GIESSWEIN med undantag för avsiktligt eller grovt oaktsamt beteende från våra juridiska ombud eller ombud eller när ansvar antas för skada till liv, kropp eller hälsa eller antagandet av en garanti eller en upphandlingsrisk.
6. Förbehåll av titel
6.1 Vi behåller äganderätten till alla levererade varor tills full betalning av det avtalade köpeskillingen. Löfte, överlåtelse som säkerhet eller annan hypotekation av sådana varor ska uteslutas utan vårt föregående uttryckliga och skriftliga medgivande. I händelse av en bilaga eller annan tillgång från tredje part till varor som omfattas av vår äganderätt ska köparen meddela oss skriftligen utan dröjsmål. Köparen ska bära alla kostnader som uppkommit vid borttagning av sådan tredje parts tillgång till vår retentionstitel och återvinning av artikeln. Vi har rätt att återkräva levererade varor med förbehåll för vår äganderätt samtidigt som vi följer det köpeavtal som ligger till grund för en sådan äganderätt även om köparen är i efterskott med betalning av fordringar som gäller andra än dessa varor.
6.2 Vi förbehåller oss äganderätten till alla levererade varor tills alla krav som härrör från och krav som fortfarande härrör från affärsförhållandet har uppfyllts i sin helhet.
6.3 I händelse av försenad betalning eller någon annan överträdelse av Beställarens väsentliga avtalsförpliktelser har vi rätt att fakturera hela betalningsbalansen.
7. Slutbestämmelse
7.1 Prover för visuell inspektion och samplade erbjudanden faktureras om de inte returneras inom en månad om inte ett avvikande avtal har gjorts för specifika affärsförhållanden. Definitivt beställda prover tas inte tillbaka.
7.2 Brixlegg är platsen för föreställningen. Alla tvister som härrör från eller relaterar till våra leveranser och de underliggande avtalen ska omfattas av den behöriga domstolen i Wien.
7.3 Om någon av bestämmelserna i dessa försäljningsvillkor eller andra avtalsenheter som görs i övrigt visar sig vara eller blir ogenomförbara kan detta inte ogiltigförklara giltigheten av de återstående bestämmelserna i detta. Avtalspartnerna är skyldiga att ersätta den ogiltiga bestämmelsen med en sådan giltig bestämmelse som kommer närmast affärsmålet för den ersatta bestämmelsen.
7.4 Alla rättsliga förhållanden mellan oss och beställaren regleras uteslutande av österrikisk lag, tillämpningen av lagkonflikter och FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor (CISG) ska uteslutas.